Velkommen

 Velkommen til hjemmesiden for Skjern Husmoderforening. Foreningen blev stiftet af aktive kvinder i 1931 og er stadig et aktuelt forum for kvinder i alle aldre. Bliv medlem og deltag i foreningens mange aktiviteter.
  __________________________________________________________________EE 
 
12.9.22 havde vi besøg af kulturformidler
Lisbeth Lunde Lauridsen med foredraget
"Kvinderne på Sprogø og mændene på Livø"
Ca. 80 kvinder var tryllebundne af fortællingen
om levevilkårene på øerne for datidens "moralsk
åndsvage", småkriminelle og mænd, der vaga-
bonderede - anbragt på ubestemt tid.
500 kvinder havde ophold på Sprogø uden kontakt
til famile - ca 50 ad gangen. Selv efter hjemsendelse
blev de mange år efter opsøgt og kontrolleret af
myndighederne.
I 1929 indførtes sterilisationsloven
i 1934 indførtes en ny lov - alle andsvage SKAL ind-
lægges.
Anstalterne på Sprogø og Livø blev nedlagt hhv
1961 og 1962
Fantastisk gribende fortælling 
Tak til Lisbeth Lunde Lauridsen og alle fremmødte
 
Årets udflugt blev en formidabel succes for
de heldige, der havde tilmeldt sig.
Vi fik vores rundstk/kaffe ved slusen i 
Hanstholm, hvorefter vi kørte til Hornvarefab.
hvor vi fik en interessant gennemgang af
arbejdsgangen ved slibning af hornvarerne,
efterflg. besøgte vi deres butik, hvor købe-
lysten af de smukke ting blev tilgodeset.
Derefter lækker æggekage på Rest. Luna
i Lemvig og på egen hånd i byen.
Eftermiddagskaffen fik vi ved Gudum Vand-
mølle, hvor vi hørte båndoptagelse af
Kresten Touborg om fødehjemmets historie
efterfulgt af Anne Marie Touborgs fortælling
Hele dagen var vi i gode hænder hos 
Torben Nørgaard, der delte ud af sin store
viden... En helt igennem herlig dag - 
ærgelig ikke flere valgte at dele den med os.
 
HUSK... HUSK...
Mandag den 22. august kl. 8.00 er der udflugt for
medlemmer af Husmoderforeningen til:
Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg
Efter rundvisning er der frokost på restaurant
"Luna" i Lemvig.
Derefter fri og på egen hånd i Lemvig.
Eftermiddagskaffen får vi på vejen hjem
på et meget specielt sted i flotte omgivelser.
Pris kr. 450,00 incl. kaffe/Rundskykke, frokost
m/drikkevare 1 genstand, kaffe/kage samt bus
Bindende tilmelding fra den 15. august til:
Gerda 5356 2861 eller Birgit 2326 4704     
 
 
  EKSKLUSIV INVITATION
 
Til medlemmer og alle øvrige interesserede:
Vi har været så heldige i husmoderforeningen,
at kunne invitere jer til en eksklusiv adgang
til kurbadet på Hotel Fjordgården, Ringkøbing
 
     Torsdag den 8. september
kl. 12.00-16.00 tihalv pris - kr. 250,00
 
I prisen indgår lån af badekåbe, badetøfler,
armbånd til skabe, fri frugt, vand og danskvand.
Der er mulighed for tilkøb af andre drikkevarer.
 
Har du lyst til at forkæle dig selv og gerne et
par veninder/naboer så tilmeld til Gerda 53562861
eller Birgit 23264704 - senest den 10. august 2022
__________________________________________
 
 Aftenturen til Ulfborg belv aflyst pga mgl.
tilslutning
 
Den 25.4. havde vi besøg af Erik Lindsø
der fortalte om Aksel Sandemoses liv og
levned - og jantelovens tilblivelse på skrift
tidligere var det blot en uskreven lov :-)
Lindsø fortalte vældig humoristisk anekdoter
fra egen opvækst og generelt om vi danskeres
væremåde.... Stor succes med efterfølgende
gode anmeldelser
 
Den 11. april var vi på besøg hos Skoringen.
Ca. 25 mødte frem og købte sko eller kiggede
de ny modeller ud. Skoringen havde lavet
et flot arrangement med bobler, snacks og
lodtrækning - følgende lodder blev udtrukket
203 - 205 - 212 - 222 - gaverne kan afhentes
i butikken
 
4. april 2022 Ca. 60 var mødt frem
for at høre Dagmar Brendstrup
fortælle om sine formødre, om
kvinders kamp for ligeret og valg-
ret. Dagmar er en fantastisk for-
midler - jordnær og ligefrem.
Skøn aften
 
14. marts 2022 - kontingentbetaling
Der var mødt 62 frem til betaling
af kontingent - kaffe - og foredrag
ved Carsten Thygesen.
Han fortalte om skjern Håndbolds 
virke i 30 år og sjove anekdote fra
tiden. Der blev lyttet og stillet
spørgsmål. En god og hyggelig aften
 
Den 3. marts 2022 
Bestyrelsen har konstitueret sig:
Formand: Birgit Sig
Næstformand: Gerda Christiansen
Kasserer: Bodil Visgaard
Sekretær og medlem: Anemarie Lauritsen
Sekretær og medlem: Hanne Gade
 
Skjern Husmoderforening
Afholder generalforsamling og pladespil
I Ringkøbing -Skjern kulturcenter, Martinsen Lounge
mandag den 21. februar 2022 kl. 19.00
På valg er: Else Marie Tang (modtager ikke genvalg.)
Bente Mortensen (modtager ikke genvalg)
Gerda Christiansen
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden
I hænde senest 8 dage før.

Der serveres snitter, øl, vand og kaffe u/beregning.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 14. februar 2022
Alle medlemmer er velkommen.
Se hjemmeside: wwwskjernhusmoderforening.dk eller face-book.
Husk coronapas og mundbind.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
  
Mandag den 31. januar var Kazuri smytter på besøg i Martinsens Lounge, det var Heidi fra Fredericia der var på besøg.
25 medlemmer var forbi til et look og en lille handel samt en kop kaffe.
Det 15 år siden at hun begyndte med smykkerne og var på 1. besøg i Kenya på Kazurifabrikken.
Den 1. januar 2020 overtog hun forretningen med import og salg til Scandinavien, Island, Færøerne, Finland, Rusland, Holland, Letland og Litauen.
 
Udover smykkerne havde hun også en hel del kurve og tasker med fra Gana som hun også sælger.
Der var æsker i gedeskind fra Turik Bohinafassie.
Kaffe fra Afrika og små gaveposer trykt med silketryk og sådan kunne vi blive ved.
 
Kasuri fabrikken ligger på Karen Blixens kaffefarm.
Webshoppen ligger i Taulov ved Fredericia.
Kazure på Swahili betyder lille og smuk.
Alt er fair-trade.
 
 
22. november 2021:
Bestyrelsen har konstitueret sig:
 
Else Marie Tang - formand 
Gerda Christiansen - næstformand
Birgit Sig - kasserer
Bente Mortensen - sekretær
Bodil Visgaard - menigt medlem 
 
 

Vort formål

Skjern Husmoderforening er en aktiv og upolitisk forening hvis formål er, at støtte, værne og fremme hjemmets sag. Vi er et moderne mødested, som afholder arrangementer og foredrag, der afspejler kvinders liv og udfordringer.
 

Program

Foreningen afholder arrangementer og foredrag, som bl.a. afspejler moderne kvinders liv og udfordringer.
 
 
PROGRAM 2022:
 
Mandag den 31. januar kl. 19.00
Joan og Heidi fremviser og sælger smykker og kunst fra KAZURI.
Denne aften må medlemmer invitere en veninde med mod normal betaling.
 
Mandag den 21. februar kl. 19.00.
Generalforsamling og pladespil for medlemmer.
Der serveres snitter, øl/vand og kaffe uden beregning.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 15. februar.
 
Mandag den 14. marts 19.00
Betaling af kontingent.
Kirsten Kolby, Tarm fortæller om tur med Røde Kors til Georgien.
 
Mandag den 4. april 19.00
Foredragsholder og journalist Dagmar Brendstrup, Ebeltoft fortæller om sin slægt. "4 generationers kvindeliv".
 
Mandag den 11. april kl. 17.30-20
Skoringen inviterer - der gives 20% rabat ved køb denne aften.
 
Mandag den 25. april 19.00.
Foredrag ved forfatter ERik Lindsø.
"Livtag med janteloven".
 
Mandag den 16. maj
Kør selv aftentur til VW og retro museum, Industriarealet 10-12, Ulfborg.
Rundvisning kl. 19.00.
Pris 120,00 kr.
Bindende tilmelding til bestyrelsen senest den 6. maj.
 
Mandag den 22. august kl. 8.00
Udflugten går til Hornvarefabrikken, Bøvlingbjerg.
Efter rundvisning er der frokost hos Restaurant "Luna" i Lemvig.
Derefter fri og på egen hånd i Lemvig.
Pris 450,- kr. for turen, incl. bus, kaffe og rundstykke, entre, frokost med drikkevarer, samt kaffe og kage.
Bindende tilmelding efter først til mølle princippet fra mandag den 15. august.
 
Mandag den 12. september kl. 19.00:
Foredrag ved kulturformidler Lisbeth Lunde Lauridsen, Lem.
"Kvinderne fra Sprogø og mændende fra Livø".
 
Mandag den 3. oktober:
Kør selv virksomhedsbesøg hos Billig Arbejdstøj, Ølstrupvej 2, Spjald.
Rundvisning starter kl. 19.00.
Bindende tilmelding til bestyrelsen senest 26. september.
 
Mandag den 24. oktober kl. 19.00.
Foredrag ved journalist og højskolelærer Louise Brandstrup.
"I min familie byder vi aldrig på kaffe".
 
Mandag den 21. november kl. 18.30.
Julearrangement afholdes i Martinsens Lounge.
Husk pakkespil.
Bindende tilmelding til bestyrelsen senest den 14. november. 
 
 
 
Alle medlemmer er velkomne.
Hilsen Bestyrelsen