Velkommen

 
Velkommen til hjemmesiden for Skjern Husmoderforening. Foreningen blev stiftet af aktive kvinder i 1931 og er stadig et aktuelt forum for kvinder i alle aldre. Bliv medlem og deltag i foreningens mange aktiviteter.
  ___________________________________________________________________
 
OBS OBS OBS 
 
Efter de sidste restriktioner må SKJERN HUSMODERFORENING
desværre aflyse foredraget med Carsten Thygesen den 10. Jan 2022.
Vi håber vi kan mødes den 31. Jan. 2022.
Rigtig Glædelig Jul og godt nytår til vore medlemmer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen"
 
22. november 2021:
Bestyrelsen har konstitueret sig:
 
Else Marie Tang - formand 
Gerda Christiansen - næstformand
Birgit Sig - kasserer
Bente Mortensen - sekretær
Bodil Visgaard - menigt medlem 
 
Mandag den 1. november 2021 holdt vi først generalforsamling for husmoderforeningen
For dernæst at fejre, at den gamle dame blev 90 år.
Else Marie bød velkommen til generalforsamling og fejring af 90 års dagen. Samtidig røbede hun hvem der skulle komme og underholde os. Det var Trine Gadeberg og hun havde Pelle med.

135 medlemmer mødtes til generalforsamling for 2020 den 1/11 2021 i Martinsen Lounge.
Birthe Dahl blev valgt til dirigent og hun gik derefter frem iflg. Dagsordenen.
Punkt 2 valg af stemmetæller det blev Birthe Olesen og Lilly Thomsen.
Punkt 3 formandens beretning. Hvor Else Marie kort fortalte hvad der var sket i 2020 hvor året
Drejede sig mest om corona. Vi har jp.t. 209 medlemmer.
Punkt 4 Kasseren aflægger regnskabet,da der ikke var sket det vilde var der jo heller ikke tjent
Det store i foreningen, det vi tjener penge på cykelløb og arbejde i hallen var der ingen ting af
Men vi forlod da 2020 med et overskud på kr. 1.893,93.
Punkt 5 fastsættelse af kontingent til kr. 200 før kr. 175
Punkt 6 valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Ilse Nisgaard og Birgit Sig Ilse modtager ikke genvalg- valgt blev Bodil Visgaard.
Punkt 7 valg af 2 suppleanter Inge Andersen og Lene Sandand Gadgaard. begge modtog genvalg.
Punkt 8 valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle modtog genvalg.det var Edith Kjær, Tinne Jensen og
Nina Sørensen.
Ingen indkomne forslag
Eventuelt tog vi afsked med Ilse og hun fik en gave af Skjern husmoderforening.
Else Marie fortalte derefter kort om den 90 årige husmoderforening gennem de 90 år.
Middagen kunne derefter start med tapas og oksemørbrad med Stauning Whisky sovs
Derefter underholdningen med Trine Gadeberg . da det var slut kom isen med brovnies og kaffe.

Der blev hygget og snakket og nydt vine til maden.
En skøn aften som alle vil huske i lang tid.
Bestyrelsen konstituerer sig den 22. november.

Vort formål

Skjern Husmoderforening er en aktiv og upolitisk forening hvis formål er, at støtte, værne og fremme hjemmets sag. Vi er et moderne mødested, som afholder arrangementer og foredrag, der afspejler kvinders liv og udfordringer.
 

Program

Foreningen afholder arrangementer og foredrag, som bl.a. afspejler moderne kvinders liv og udfordringer.
 
 
PROGRAM 2022:
 
10. januar kl. 19.00 
Foredrag ved Carsten Thygesen, Skjern
"A hitter lig o nøj"
 
Mandag den 31. januar kl. 19.00
Joan og Heidi fremviser og sælger smykker og kunst fra KAZURI.
Denne aften må medlemmer invitere en veninde med mod normal betaling.
 
Mandag den 21. februar kl. 19.00.
Generalforsamling og pladespil for medlemmer.
Der serveres snitter, øl/vand og kaffe uden beregning.
Tilmelding til bestyrelsen senest den 15. februar.
 
Mandag den 14. marts 19.00
Betaling af kontingent.
Kirsten Kolby, Tarm fortæller om tur med Røde Kors til Georgien.
 
Mandag den 4. april 19.00
Foredragsholder og journalist Dagmar Brendstrup, Ebeltoft fortæller om sin slægt. "4 generationers kvindeliv".
 
Mandag den 11. april kl. 17.30-20
Skoringen inviterer - der gives 20% rabat ved køb denne aften.
 
Mandag den 25. april 19.00.
Foredrag ved forfatter ERik Lindsø.
"Livtag med janteloven".
 
Mandag den 16. april.
Kør selv aftentur til VW og retro museum, Industriarealet 10-12, Ulfborg.
Rundvisning kl. 19.00.
Pris 120,00 kr.
Bindende tilmelding til bestyrelsen senest den 6. maj.
 
Mandag den 22. august kl. 8.00
Udflugten går til Hornvarefabrikken, Bøvlingbjerg.
Efter rundvisning er der frokost hos Restaurant "Luna" i Lemvig.
Derefter fri og på egen hånd i Lemvig.
Pris 450,- kr. for turen, incl. bus, kaffe og rundstykke, entre, frokost med drikkevarer, samt kaffe og kage.
Bindende tilmelding efter først til mølle princippet fra mandag den 15. august.
 
Mandag den 12. september kl. 19.00:
Foredrag ved kulturformidler Lisbeth Lunde Lauridsen, Lem.
"Kvinderne fra Sprogø og mændende fra Livø".
 
Mandag den 3. oktober:
Kør selv virksomhedsbesøg hos Billig Arbejdstøj, Ølstrupvej 2, Spjald.
Rundvisning starter kl. 19.00.
Bindende tilmelding til bestyrelsen senest 26. september.
 
Mandag den 24. oktober kl. 19.00.
Foredrag ved journalist og højskolelærer Louise Brandstrup.
"I min familie byder vi aldrig på kaffe".
 
Mandag den 21. november kl. 18.30.
Julearrangement afholdes i Martinsens Lounge.
Husk pakkespil.
Bindende tilmelding til bestyrelsen senest den 14. november. 
 
 
 
Alle medlemmer er velkomne.
Hilsen Bestyrelsen