Bestyrelse

Skjern Husmoderforenings nuværende bestyrelse er:
 
Formand
 
 
Else Marie Tang
Kastanievej 4, 6900 Skjern
 
Tlf.: 2932 0881
 
Næstformand
 
 
Ilse Nisgaard 
Grønningen 22, 6900 Skjern
 
Tlf.: 2040 6625
 
Kasserer
 
 
Birgit Sig
Jernbanegade 22, 6900 Skjern
 
 Tlf. 23 26 47 04
adr.birgitsig@skjern-net.dk
 
Sekretær
 
 
Bente Mortensen
Lyagervej 2, 6900 Skjern
 
Tlf.: 2174 4648
lyagervej@gmail.com
 
Medlem
 
 
Gerda Christiansen
Solsortevej 8, 6900 Skjern
 
Tlf.: 53 56 28 61
tenna@post.tele.dk
 
Suppleant
 
 
Inge Andersen
Engtoften 17, 6900 Skjern
 
 Tlf. 40 26 68 65
engtoften17@gmail.com
 
 Suppleant
 
 
Lene Gadgaard
Åbriken 8, 6900 Skjern
 
Tlf.: 2818 3035